Kao bežični mikrofon, SM58 je dostupan u različitim bežičnim sistemima – analognim i digitalnim.